Deksznie

„ Nie mieczem, lecz krzyżem uczynił Chrystus ziemię sobie poddaną...”

                                                                                                   św. Augustyn

Strona główna
Strona tytułowa
Bilwinowo
Boksze
Deksznie
Dębowo
Grauże
Kaletnik
Łowocie
Polule
Wesolowo
Węgielnia

  

W naszej okolicy znajduje się wiele krzyży i pomników, które mają swoją bogatą przeszłość.

Historię tych, z naszej wsi próbujemy tu przybliżyć.

 

 

    

 

Jako pierwszy opiszemy krzyż usytuowany obok naszego zabudowań sołtysa – pana Makowskiego.

Ma on szczególną historie. Został postawiony ok. 1920 r. po epidemii tyfusu, w skutek której umarło wielu mieszkańców okolicy.

Ma on około 6 m wysokości, wykonany jest z drewna modrzewiowego, które słynie ze swojej trwałości.

Według nas jest chlubą naszej wsi.

 

 

 

 

 

 


                                              

 

Ten krzyż znajduje się na polu państwa Wąsewiczów,  przy skrzyżowaniu dróg prowadzących prowadzących w kierunku wsi Adamowizna i dalszej części wsi Deksznie.

Został postawiony w 1973 roku na miejscu dawnego drewnianego krzyża, którego daty powstania nie pamiętają nawet najstarsi mieszkańcy naszej wsi. Został poświęcony w tym samym roku przez księdza Stanisława Gadomskiego.

Dawniej mieszkańcy z naszej, całej wsi każdego dnia schodzili się by o godzinie ósmej wieczorem odprawiać nabożeństwo majowe. 


Pomnik przedstawia Jezusa Chrystusa Miłosiernego.

Postawiony został w maju 1990 roku przez Piotra Michniewicza, który jest także jego fundatorem.

Jest to najmłodszy i zarazem jedyny pomnik w naszej wsi.

 

Tekst i fotografie:

Wojciech Michniewicz

Wojciech Wąsewicz

Jacek Pawłowski

Paulina Kurzynowska

 


Strona główna Strona tytułowa Bilwinowo Boksze Deksznie Dębowo Grauże Kaletnik Łowocie Polule Wesolowo Węgielnia